Ekologia i odnawialne źródła energii z korzyścią dla obszaru